Slide background

VAD GÖR DINA PENSIONSPENGAR JUST NU?

Mer än du tror. AP-fonderna ansvarar för mer än 1500 miljarder av våra pensionspengar. De investerar
mångmiljardbelopp i koldioxidvärstingar, vapentillverkare och gruvbolag som kränker mänskliga
rättigheter och orsakar allvarlig miljöförstöring.

De nya reglerna som trädde ikraft 1 januari 2019 måste innebära faktisk förändring.
Gör din röst hörd!
Slide background

KRÄV #SCHYSSTAPENSIONER

Vi måste se till att våra pengar investeras med
respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål.

Sätt press på politikerna! Kontakta riksdagsledamöterna i pensionsgruppen
och kräv att reglerna efterföljs.

LÄS MER

Ta ställning för #schysstapensioner!

Sätt press på politikerna! Riksdagen är ansvarig för lagstiftningen som styr AP-fonderna. Kontakta riksdagsledamöterna i riksdagens pensionsgrupp och kräv att de noga följer upp AP-fondernas nya regelverk för att säkerställa att det leder till verklig förändring.
Läs mer »

Text field

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor
sit amet.

Read more